Skip to main content

Našej spoločnosti SK-TEX, spoločnosť s ručením obemdzeným bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom

„Závod spoločnosti SK-TEX, s.r.o. na výrobu tepelnej a zvukovej izolácie zariadenie na zhodnotenie a komplexné spracovanie odpadov z textilu a použitého šatstva“

Projekt-zverejnenie-na-WEB-stránke