Skip to main content

Na trhu sme už okrúhlych 20 rokov. Odvtedy sme prešli dlhú cestu – od nákupu a predaja surovín pre textilný priemysel pre východnú Európu až po vlastný produkt ekologických izolácii EKOSEN z recyklovaného textilu. Zistite prečo

Ako sme vznikli

Spoločnosť SK-TEX,s.r.o. bola založená v r. 1997 ako obchodná spoločnosť zaoberajúca sa nákupom a predajom surovín pre textilný priemysel so zameraním na trh Ukrajiny a Ruskej federácie, ako aj predajom podlahových krytín na tomto teritóriu.

Postupným vývojom sme sa dopracovali k recyklácii textilu, s využitím strojného zariadenia spoločnosti Tatrasvit Socks a.s., a následne vlastných liniek. V súčasnosti spracovávame cca 3500 t ročne druhotných surovín na dvoch trhacích linkách a zamestnávame vo svojej prevádzke Senica viac ako 20 ľudí.

Zmena orientácie na automobilový priemysel

V r. 2004 sme začali s vývojom a výrobou upravených druhotných vlákenných surovín pre automobilový priemysel – nehorľavé, vodoodpudivé, protiplesňové úpravy. Sme orientovaní hlavne na export do krajín EU, pričom podiel exportu je cez 90%.

Hlavnými partnermi našej spoločnosti sú firmy zaoberajúce sa výrobou izolačných materiálov pre automobilový priemysel, stavebný a nábytkársky priemysel. Využitie takto upravených vlákien nás ďalej viedlo k vývoju tepelných a akustických izolácií na báze recyklovaných textilných vlákien. Pri tomto vývoji boli využité naše skúsenosti zo spolupráce s partnermi z automobilového priemyslu, kde sa recyklovaný textil široko využíva v izoláciách hlavne pre svoje výborné akustické parametre.

Príchod ekologických izolácii z textilu

Izolácie EKOSEN sme začali vyvíjať od roku 2008 v spolupráci so spoločnosťami Juta a.s. a Canabest s.r.o. Vzhľadom k výške investícii do technológii a výrobno-predajného procesu sme sa rozhodli postupovať rovnako ako pri našom prvom projekte, a to vyrábať tieto izolácie na cudzom technologickom zariadení.

V súčasnosti spolupracujeme pri výrobe s renomovanými výrobcami izolácii pre automobily so spoločnosťou RETEX a.s. a JUTA a.s., ktoré sú zároveň našimi odberateľmi recyklovaných textilných vlákien.

Dajme textilu druhú šancu – oblečme si dom

Významným impulzom pre vývoj textilných izolácii bola aj skutočnosť, že zdrojom textilných odpadov sú najmä domácnosti. Ich ročná produkcia je cca 10 kg textilného odpadu na osobu a rok. To napr. na Slovensku znamená cca. 50.000 t. z textilu vyradeného z domácností. V priemere až 70 % takéhoto textilu končí na skládkach, v spaľovniach alebo v lepšom prípade ako palivo v cementárni.

Tento textil pritom pri správnom využití nijako nestráca svoju základnú funkciu, a to ochranu pred mrazom a teplom (veď na to ho bežne používame sami). Prečo ho preto nepoužiť na ochranu našich domovov? A tak sa zrodilo naše heslo: „Dajme textilu druhú šancu – oblečme si dom“.

Z 1000 kg textilu môžeme vyrobiť až 40 m3 izolácie, čo je objem izolácie v priemernom dome. Na skládke zaberá takmer rovnako veľký objem a tým ich zbytočne zapĺňa. Materiál je opätovne 100% recyklovateľný a tým nezaťaží životné prostredie ani po ukončení svojej životnosti.

EKO izolácia z recyklovaného textilu